LSD (lysergic acid diethylamide)

$8.00

Indikation:

LSD är en hallucinogen som kan användas för rekreation. Det är ett tartratsalt som är färglöst, luktfritt och vattenlösligt. Vi har dessa produkters dosformer i “pappersrutor” — ark av absorberande papper tryckta med distinkta mönster och perforerade så att de kan rivas till enstaka små (vanligtvis 7 mm) rutor som var och en innehåller en enkel dos. Beställ lysergsyradietylamid uppkopplad i Sverige, Beställ i LSD uppkopplad i Sverige,Beställ LSD rekreationsmedicin i Sverige.

Pris….200Kr

Product Enquiry